J.A.L. Posthuma D.O.

mro nl


osteopathie_posthuma@casema.nl


Gezond aan Zee, Scheveningen/ Den Haag


GHC Acacialaan Pijnacker





Bijgewerkt 13 maart 2021


Mob: 06-45486709

Copyright 2012 © Hans Posthuma

Alle rechten voorbehouden.

Home Coronavirus informatie Wat is Osteopathie Kinderen en Baby's Osteopathie en Sport Indicaties Medical Taping Locaties Wie ben ik Kosten en Vergoedingen Links Contact-intakeformulier Klachten en geschillen Wkkgz Medische expeditie Kenia

Disclaimer  

Privacy beleid

Update 27 maart 2020


Het bericht van het Ministerie van VWS luidt:


"Voor contactberoepen in de Coronacrisis geldt: deze worden verboden tot en met 6 april, voor zover deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen worden uitgeoefend. Dit verbod is ook van toepassing op alternatieve zorgverleners zoals osteopaten.


Voor paramedici geldt er een uitzondering op dit verbod indien het noodzakelijke zorg betreft die niet op een andere manier of op een later moment kan worden geboden. Deze uitzondering is niet van toepassing op de alternatieve zorgverleners. De lijn is hierbij getrokken of er wel / geen aanspraak mogelijk is conform geldende wet- en regelgeving (Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz)). In het geval van alternatieve zorgverleners is deze aanspraak er niet: zij leveren geen zorg vanuit de Zvw of Wlz.

Alternatieve zorgverleners, dus ook osteopaten, moeten hun werk dus staken tot en met 6 april, tenzij zij de zorg op afstand/met minimaal 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen leveren".


Het NVO-bestuur